set trwyth tafladwy

Mae'n nwyddau traul meddygol cyffredin, Ar ôl triniaeth aseptig, mae'r sianel rhwng gwythiennau a hydoddiant cyffuriau wedi'i sefydlu ar gyfer trwyth mewnwythiennol. Yn gyffredinol mae'n cynnwys wyth rhan: nodwydd mewnwythiennol neu nodwydd pigiad, cap amddiffynnol nodwydd, pibell trwyth, hidlydd meddyginiaeth hylif, llif. rheolydd, pot diferu, dyfais twll potel stopiwr, hidlydd aer, etc.Some setiau trwyth hefyd rhannau pigiad, porthladdoedd dosio, ac ati.
Mae setiau trwyth traddodiadol yn cael eu gwneud o PVC.Ystyrir bod elastomer thermoplastig polyolefin perfformiad uchel (TPE) yn ddeunydd perfformiad mwy diogel ac uwch ar gyfer gwneud setiau trwyth tafladwy.Nid yw un deunydd yn cynnwys DEHP ac mae'n cael ei hyrwyddo ledled y byd.
Mae'r cynnyrch yn cael ei baru â nodwydd trwyth mewnwythiennol tafladwy ac fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer trwyth disgyrchiant clinigol.
1. Mae'n un tafladwy a bydd yn bodloni'r safonau hylendid ac ansawdd.
2. Gwaherddir trawsddefnydd.
3. Dylid trin setiau trwyth tafladwy fel gwastraff meddygol ar ôl eu defnyddio.

8ef66015 fbc5a9b7


Amser postio: Tachwedd-18-2021