Meddygaeth Orllewinol

  • Analgesic High Quality Paracetamol Infusion 1g/100ml

    Trwyth Paracetamol Ansawdd Uchel Analgesig 1g/100ml

    Mae'r cyffur hwn yn cael ei ddefnyddio i drin poen ysgafn i gymedrol (o cur pen, mislif, y ddannoedd, poen cefn, osteoarthritis, neu annwyd/ffliw a phoenau) ac i leihau twymyn. Mae llawer o frandiau a ffurfiau o acetaminophen ar gael.Darllenwch y cyfarwyddiadau dosio yn ofalus ar gyfer pob cynnyrch oherwydd gall faint o acetaminophen fod yn wahanol rhwng cynhyrchion.Peidiwch â chymryd mwy o acetaminophen na'r hyn a argymhellir.(Gweler hefyd yr adran Rhybudd.)